Emmer vulmachines

Onze emmerafvullijnen zijn geschikt voor het (semi-) automatisch afvullen van vloeibare en pasteuze producten zoals sauzen, yoghurt, kaas, boter, margarine, vetten en verf. De modulair samengestelde systemen worden onder andere gekenmerkt door het hygiënische ontwerp en optimale toegankelijkheid voor reiniging.

De afvullijn is geschikt voor het afvullen van diverse soorten en maten emmers (staal of kunststof) en is leverbaar in diverse uitvoeringen; zoals enkelkops of meerkops lijnvullers.

Door het wisselen van formaatdelen beschikt de gebruiker over een flexibele machine die snel kan worden omgebouwd.

Onze systemen worden uit diverse standaard modules klant specifiek samengesteld, waardoor voldaan kan worden aan de behoeftes van de gebruiker. Een lijn kan opgebouwd worden uit de volgende modules:

✓ Invoerbufferbaan
✓ Ontstapelaar
✓ Indexeertransport
✓ Afvulstation
✓ Sealunit
✓ Deksel afgifte-en sluitstation

Het ontnesten van de emmer geschiedt volledig automatisch en gecontroleerd. Voor het doorvoeren en positioneren van de emmers wordt gebruik gemaakt van servo-sturing zodat een bedrijfszeker transport en exacte positionering wordt gegarandeerd.

Het afvullen kan afhankelijk van de toepassing geschieden op gewicht, volume of een combinatie van beide. Hierbij is altijd een continue terugkoppeling naar de afvulunit voorzien, hetgeen resulteert in een hoge afvulnauwkeurigheid.

Afhankelijk van het af te vullen product kan de afvullijn worden uitgevoerd met een of meerdere vulmonden, die op eenvoudige wijze uitgewisseld kunnen worden.

De lijn kan uitgerust worden met een topsealer voor het aanbrengen van folie, waarbij tevens gekozen kan worden voor begassing met bijv. stikstof.

Het deksel wordt aangebracht door middel van een dekselopzetmanipulator in combinatie met een aandrukunit.

Wilt u meer informatie over deze of andere installaties?